Kristinehamnsvän - intresseanmälan

Kristinehamnsvän är ett språkvänsprojekt som främjar social integration genom vänskap och ömsesidigt utbyte. Nyanlända får kontakter med etablerade personer i Sverige så att deras vardag blir enklare. Genom att bli Kristinehamnsvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du kan lära känna en ny kultur.
 


 


Vem kan bli Kristinehamnsvän?
Du som är etablerad i samhället och kan språket, infödd svensk eller med invandrarbakgrund, och vill göra en frivillig insats på fritiden kan bli Kristinehamnsvän. Din insats hjälper dessa personer att komma in snabbare in i samhället. Du kan vara en person, ett par eller en familj. Även matchningar mot föreningslivet är möjligt.
 

Vem kan få en Kristinehamnsvän?
Du som relativt nyligen har invandrat till Sverige kan anmäla dig. Det krävs bara att du kan lite svenska och vill vara aktiv och engagerad i en personlig kontakt.
 

Vad gör en Kristinehamnsvän?
Som Kristinehamnsvän engagerar du dig frivilligt och oavlönat på fritiden med att guida, välkomna och språkträna nyanlända. En del träffas bara för att umgås och prata. Kontakten pågår så länge båda parter vill. Det är ni som bestämmer – tillsammans.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Malin Bristow
malin.bristow@kristinehamn.se
0550-86849

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket. Du kan även få återkoppling om ärendet och dess status via Mina sidor. 

If you choose to log in, your details can be collected from other authorities. You can also get feedback and view the current status at Mina sidor.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa