Förteckning över tillgångar och skulder - god man, förvaltare eller förmyndare

Här redovisar du som är förordnad som god man, förvaltare eller förmyndare vilka tillgångar huvudmannen eller barnet hade den dag du förordnades.

Förmyndare (föräldrar) som ska redovisa för att barnet har mer än 8 prisbasbelopp i tillgångar anger det datum när uppgifter skrevs ut från bank, kreditmarknadsföretag eller försäkringsbolag.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta överfyndarnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.