Adress - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning

Beställning av adresspunkt från Geodata som rapporterar in till Lantmäteriets databas.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Madelene Olsson
madelene.olsson@kristinehamn.se
0550-88566

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa