Ajourhållning av lägenhetsregistret - Flerbostadshus ink. specialbostäder

Den här tjänsten kräver inloggning

Instruktion till ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret

 

Endast en adress per ansökan. Uppgifterna ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.

 

Huset anses färdigställt när lägenheterna är klara att tas i bruk. Om man flyttat in i lägenheten innan alla byggnadsarbeten är klara anses huset ändå färdigt och klart.

 

Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas sedan av kommunen. Finns bara en bostads- lägenhet på adressen ska inte lägenhetsnummer sättas. Lägenhetsnumret består av fyra siffror varav de två första anger våningsplan och de två sista bostadslägenhetens läge inom våningsplanet. Numreringen av  våningsplan börjar med 10 på entréplanet och fortsätter uppåt med 11, 12 och så vidare. Våningsplanen under entréplan numreras nedåt med 09, 08 och så vidare. Numreringen inom ett våningsplan börjar, när man kommer till  våningsplanet nerifrån, med 01 vid den bostadslägenhet som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols det vill säga från vänster till höger. Lägenhetsnummer ska reserveras för lokaler och andra utrymmen på  våningsplanet om dessa kan byggas om till bostadslägenheter. Mer om hur man sätter lägenhetsnummer finns på Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se.

 

Vid ombyggnad, rivning, ändrad användning, ändring av lägenhetsfördelningen med mera inträffar det att lägenheter utgår ur lägenhetsregistret. Dessa lägenheter identifieras med befintligt lägenhetsnummer och anges i ansökan.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Madelene Olsson
madelene.olsson@kristinehamn.se
0550-88566

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa