Körjournal för god man eller förvaltare

Här lämnar du som god man eller förvaltare uppgifter om resor med egen bil i samband med inlämnande av redogörelse för utfört arbete. 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta överfyndarnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.