Evenemangsstöd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Om evenemangsstödet

Ett varierat utbud av evenemang och aktiviteter i Kristinehamn bidrar till att göra kommunen till en destination som lockar fler besökare och besökare som stannar längre.

Här hittar du som företag den information du behöver för att söka evenemangsstöd i Kristinehamn.

Vem kan söka?

Företag och ekonomiska föreningar är välkomna att söka stöd för sitt planerade evenemang som genomförs helt eller delvis i Kristinehamn.

Hur söker jag?

Ansökan görs via vår e-tjänst.

När får jag besked?

Ansökningar hanteras och beslutas löpande av Kristinehamns kommun genom Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB, nedan kallat Närsam.

Beslut om eventuellt beviljat stöd skickas ut per e-post. Där framgår belopp, villkor för stödet och hur du går till väga för att få beloppet utbetalt.

OBS! Om evenemanget inte blir genomfört som planerat kan man bli återbetalningsskyldig.

Om ett evenemang senareläggs men behåller samma status och storlek utbetalas det evenemangsstöd som beviljats.

Om ett evenemang ändrar storlek och omfattning beslutar Närsam om nytt stöd utifrån de förändrade förutsättningarna.

Kriterier:

 • Ansökan ska inkomma minst tre månader innan evenemangets genomförande
 • Evenemanget ska bidra till att stärka Kristinehamns varumärke (Kommunens vision)
 • Evenemanget ökar kännedomen om Kristinehamn som besöksmål
 • Evenemanget ökar antalet besökare till Kristinehamn
 • Evenemanget är öppet för alla besökare och inkluderar alla delar av samhället oavsett etnisk tillhörighet, kön eller religion
 • Evenemanget måste vara tillgängligt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar
 • Evenemanget involverar ett hållbarhetstänk
 • Det ska finnas en säkerhetsplan vid genomförande av evenemanget
 • Evenemanget ska synas i Kristinehamns evenemangskalender - information till detta begärs in efter att beslut har fattats 

Krav:

 • En realistisk budget ska ligga till grund för evenemanget
 • Det ska finnas en marknadsplan som beskriver hur ni sprider information och kännedom om ert evenemang
 • Varumärket Visit Kristinehamn ska synliggöras i er marknadsföring
 • Återrapportering av hur evenemanget gick ska skickas in senast 2 månader efter genomförande

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa