Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

Din anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark ska vara inlämnad i god tid före planerad verksamhet. Verksamhet för inte påbörjas innan beslut fattats. Anmälan sker enligt 2 kapitlet 4 § miljöprövningsförordningen. 

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se