Ensamkommande barn - åtagande, god man eller förvaltare

Här lämnar du ditt åtagande att bli god man, enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, för nedanstående omyndig.