Särskilt boende enligt SoL - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Genom den här tjänsten kan du eller din legala företräda ansöka om särskilt boende i Kristinehamns kommun. När du ansöker om särskilt boende gör du en ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen. Det innebär att handläggaren gör en utredning och bedömning av dina behov. För att beviljas ett särskilt boende skall du ha ett omvårdnadsbehov som sträcker sig över större delen av dygnets timmar och möjligheterna att tillgodose dina behov via hemtjänst eller hemsjukvård och andra insatser i ditt hem ska vara uttömda. Här kan du läsa mer om särskilt boende på vår webb.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för stöd, vård och omsorg via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa