Förlängt hämtningsintervall för restavfall- ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Viktig information

Medgivande om förlängt hämtintervall för restavfall förutsätter att matavfallet lämnas till centralt omhändertagande eller att godkänd anmälan för hemkompostering finns.

Återkallande

Om avgift uteblir, kärlet överfylls, abonnenten inte utför korrekt sortering eller om olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår kan medgivande om förlängt hämtintervall återkallas.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Renhållningsavdelningen
renhallning@kristinehamn.se
0550-880 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa