Extratömning avfall

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du som privatperson beställa extra tömning av dina avfallskärl. Extratömning sker i enlighet med antagen taxa vid första möjliga tillfälle.

Se aktuell taxa på kristinehamn.se under Avfallstaxa.

 

 

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa