Kemisk bekämpning - anmälan

Anmälan av användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad fyra veckor innan planerad spridning (undantag kan göras i vissa fall). Anmälan är enligt förordningen om bekämpningsmedel (2 kap § 41 SFS 2014:425).

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se