Annan toalett än vattentoalett/kompostering av latrin - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Ansökan ska vara inskickad i god tid innan toaletten installeras eller komposten tas i bruk.

 

Avgift för handläggning av ansökan/anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa. Avgift för anmälan är motsvarande en timmes handläggningstid, för ansökan två timmar. 

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa