Registerutdrag - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning

Med den här tjänsten kan du begära att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Kristinehamns kommun och dess bolag. Om vi hanterar personuppgifter om dig kommer du att få ett registerutdrag inom en månad. Kristinehamns kommun hanterar dina personuppgifter i syfte att genomföra din begäran om registerutdrag och med stöd av dataskyddsförordningen. Kommunens nämnder och bolag är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i respektive nämnd eller bolag. Till varje nämnd hör en förvaltning.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00.

 

Vilka uppgifter behöver jag lämna? 

Tjänsten kräver inloggning och signering med e-legitimation för att säkerställa din identitet. De uppgifter om dig som vi hanterar är namn, personnummer och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna leta reda på information om dig i våra register. Kontaktuppgifterna används för att kunna kontakta dig för frågor eller för att ge svar på din förfrågan.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa