Markanvisning Sunneberg 1:40 - intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att in intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde vid Stampbrogatan i området Sunneberg, Kristinehamn.

 

Kristinehamns kommun ser ett behov av nybyggnation av bostäder i kommunen. Som ett led i det erbjuder nu kommunen ett markområde som är planlagt som kvartersmark för bostäder.

 

Sunneberg är ett mycket eftertraktat område att bo på med sitt naturnära läge och närhet till centrum. Kringliggande bebyggelse består av både villakvarter och flerbostadshus. Sunneberg 1:40 ligger intill befintliga punkthus och på området tillåts byggnation av flerbostadshus där största byggnadsarea är 1500 kvm och högsta nockhöjd är 20 meter. Detaljplanen tillåter både bostäder, centrumändamål samt vård. Byggnaden ska vara tillgänglighetsanpassad och inrymma hiss.

 

Hämta dina företagsuppgifter

I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa