Redogörelse för utfört arbete, god man eller förvaltare

Här redogör du som är god man eller förvaltare för det arbete du utfört i uppdraget under föregående år eller perioden till dess att uppdraget upphörde.

Om du är förordnad att förvalta huvudmannens egendom ska redogörelsen lämnas in tillsammans med års- eller sluträkning.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta överfyndarnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.