Lovfritids - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar med barn i åldern 6-12 år har möjlighet att ansöka om så kallat lovfritids. Det är en fritidsplats för dig som endast har behov av omsorg på lov och planeringsdagar. Om ditt barn redan har en fritidsplats ska du inte ansöka om lovfritids och det är inte möjligt att växla mellan fritidsplats och lovfritids.  

  • Din ansökan ska vara lämnad senast 30 dagar innan aktuellt lov eller planeringsdag.
  • För plats under sommarlovet ska ansökan vara lämnad senast 30/4.
  • Vårdnadshavare med barn som bor växelvis måste ansöka om lovfritids var för sig. 

Lovfritids avser endast vardagar under dagtid. Du betalar en dagavgift baserad på maxtaxan för de dagar du ansökt om och blivit beviljad. När ditt barn fått en plats väljer du sedan själv hur du vill disponera de beviljade dagarna i vår digitala tjänst för barnschema. Du debiteras för det antal dagar som beviljats oberoende av om barnet varit närvarande eller ej. Läs mer om våra regler och avgifter för barnomsorg och fritidshem.


Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Helén Svesson - Barnomsorgsadministratör
helen.svensson1@kristinehamn.se
0550-88143

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa