Specialkost för elever på förskola, skola eller gymnasieskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du som myndig elev eller vårdnadshavare till barn på förskola, skola eller gymnasieskola ansöka om specialkost. För att få specialkost av medicinska skäl behöver ett intyg bifogas eller lämnas in.  

 

Riktlinjer för specialkost hittar du på vår webb https://www.kristinehamn.se/barnomsorg-och-utbildning/mat-och-maltider/mat-i-skola-och-forskola2/

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa