Arbeten inom vattenskyddsområden - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du ansöka om arbeten inom vattenskyddsområde i Kristinehamns kommun. Ansökan ska vara inlämnad i god tid före planerat arbete. Arbetet får inte påbörjas innan beslut fattas. En avgift för handläggning av ansökan/anmälan kommer att tas ut.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa