Föreningsregistret - anmälan eller ändring

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du som är representant för en förening anmäla föreningen till kommunens register. Delar av registret är öppet för vem som helst att söka i. Därför är det viktigt att alla de personer vars uppgifter förekommer i registret också får en möjlighet att lämna sitt samtycke till publiceringen.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Linn Lundtoft - bibliotekarie
linn.lundtoft@kristinehamn.se
0550-88076

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa