Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som på grund av bestående funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad eller ombyggd kan söka bidrag från kommunen för detta. 

 

Bidrag beviljas till en person som till exempel har nedsatt syn, utvecklingsstörning eller rörelsehinder och där träning eller lösa hjälpmedel inte är tillräckligt för att fylla behovet. Målet är att alla människor ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan bara få bidrag till en bostad som du bor permanent i och till bostadens fasta funktioner. Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan få båda bostäderna anpassade.

 

OBS! Tänk på att alla som äger fastigheten eller står på hyreskontraktet måste ge ett skriftligt medgivande om du ska utföra bostadsanpassningar i en hyres- eller bostadsrättslägenhet. Det innebär alltså att utöver din hyresvärd måste även make eller maka godkänna tänkta förändringar i hemmet.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för stöd, vård och omsorg via kommunens växel 0550-880 00.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa