Förskola och fritidshem, utökad tid pga särskilda skäl - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Ansökan kan göras av föräldrar vars barn, inom en tillfällig period, har behov av utökad tid i förskolan. Ansökan behandlas och beslutas av förskolans chef.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa