Barnomsorg, utökad tid pga särskilda skäl - ansökan

Ansökan kan göras av föräldrar vars barn, inom en tillfällig period, har behov av utökad tid i förskolan. Ansökan behandlas och beslutas av förskolans chef.

  • Behandling av personuppgifter

    De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

    Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

    Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.