Verksamhetsbidrag Närsam - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Ansökan av verksamhetsbidrag till Närsam görs under hösten året innan verksamhetsbidraget skall gälla. Ansökan skall ange syfte med verksamheten, sökt belopp och hur verksamheten skall bidra till/svara upp mot Närsams fyra huvudkriterier.  Ansökan skall också ange konsekvenser av avslag.

  • De verksamheter som Närsam beviljar bidrag skall stärka Kristinehamns Näringsliv
  • De verksamheter som Närsam beviljar bidrag skall alla stärka Närsams uppdrag, värderingar och vision
  • Verksamheterna skall tydligt bidra till att uppfylla Närsams mål och förbättra indikatorerna i Närsams verksamhetsplan

 

Närsam meddelar beslut senast december månad året innan verksamhetsbidraget skall gälla.

 

Faktura på beviljat verksamhetsbidrag skickas till Närsam.

 

Närsams uppdrag

Närsams uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla Kristinehamns näringsliv i syfte att skapa tillväxt och ett gott företagsklimat.

Närsam skall arbeta med:

  • Befintligt näringsliv
  • Nyföretagande
  • Etableringar
  • Innovation

Värderingar

Närsam står för ett långsiktigt och hållbart värdeskapande näringslivsarbete som bygger på kunskap, innovation och anpassningsförmåga.

Vision

Kristinehamn - den innovativa platsen för fler och starkare företag.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa