Förskoleplats/familjedaghem - ansökan, uppsägning och överflyttning

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om plats för ditt barn  i förskola och familjedaghem.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation krävs.