Hälsoskyddsverksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Vissa verksamheter klassas som hälsoskyddsverksamheter och inspekteras regelbundet av miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Det kan till exempel vara

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta, till exempel tatuerare, fotvårdare, akupunktörer
  • Solarier
  • Bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor
  • Alla typer av skolor och förskolor

Dessa verksamheter är anmälningspliktiga och ska betala en årlig tillsynsavgift.

Andra hälsoskyddsverksamheter som miljö och hälsa har tillsyn över är till exempel frisörer, massörer, träningsanläggningar, hotell och vandrarhem. Dessa verksamheter är inte anmälningspliktiga, men besöks med jämna mellanrum för att säkerställa att eventuella risker beaktas och lämpliga rutiner finns.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa