Företags- och evenemangslots - tidsbokning

Den här tjänsten kräver inloggning

För att förenkla kontakten mellan kommun och företag/evenemangsarrangör har Kristinehamns kommun tagit fram funktionen företags-  och evenemangslots.  Ofta berör ett ärende fler än ett myndighetsområde och då ger lotsfunktionen möjligheten att träffa flera ansvariga tjänstemän vid ett och samma tillfälle.


Varannan fredag finns det två bokningsbara tider. Då får du träffa representanter från berörda förvaltningar och har möjligheten att ställa alla dina frågor vid ett och samma tillfälle.

 

Företags- och evenemangslotsen består av representanter från: 

  • Hälsoskydd
  • Bygglov
  • Alkohol och tobak
  • Näringslivsutveckling
  • Etablering och finansiering
  • Markupplåtelse
  • Besöksnäring och evenemang
  • Brandskydd och brandfarlig vara
  • Livsmedel
  • VA och renhållning

Hämta dina företagsuppgifter

I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa