Spridning av gödsel, dispens - ansökan

Till din ansökan om dispens för spridning av gödsel ska karta bifogas samt beskrivning av marken där spridningen ska ske. Av beskrivningen ska framgå var på åkern man planerar att sprida, marklutningen samt avstånd till vattendrag.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se