Byta förskola eller grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning

Har du önskemål om att byta förskola eller skola eller ska du flytta och vill komma i kontakt med Kristinehamns kommun angående ditt barns förändrade behov av barnomsorg eller skolgång?  

Här kan du lämna ett önskemål eller upplysning som berör ditt barns förskole- eller skolplacering. Genom tjänsten kan du till exempel  

  • lämna ett önskemål om att byta förskola eller grundskola 
  • anmäla behov av skola på grund av flytt till Kristinehamn 
  • ansöka om att gå i skola i Kristinehamn trots bostad i annan kommun
  • ansöka om att gå i skola i annan kommun trots bostad i Kristinehamns kommun.       

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa