Byta förskola eller grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning

Har du önskemål om att byta förskola eller skola eller ska du flytta och vill komma i kontakt med Kristinehamns kommun angående ditt barns förändrade behov av barnomsorg eller skolgång?  

Här kan du lämna ett önskemål eller upplysning som berör ditt barns förskole- eller skolplacering. Genom tjänsten kan du till exempel  

  • lämna ett önskemål om att byta förskola eller grundskola 
  • anmäla behov av skola på grund av flytt till Kristinehamn 
  • anmäla flytt till annan kommun
  • anmäla flytt utomlands
  • ansöka om att gå i skola i Kristinehamn trots bostad i annan kommun
  • ansöka om att gå i skola i annan kommun trots bostad i Kristinehamns kommun.       

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa