Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse - redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som söker serveringstillstånd ska komplettera din ansökan med en finansieringsplan. Finansieringsplanen avser budget för första årets drift samt redovisning av kostnader och hur finansieringen görs. Det som redovisas i finansieringsplanen behöver styrkas med underlag som visar varifrån ditt investerade kapital kommer ifrån, att du haft tillgång till pengarna samt att köpeskillingen överförts till säljaren. Vidare kan underlag såsom kontoutdrag, lånehandlingar och avtal komma att efterfrågas. Mer information om vad du behöver bifoga för underlag till finansieringsplanen kommer i tjänsten. 

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för stöd, vård och omsorg via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Ulf Fogelberg
ulf.fogelberg@kristinehamn.se
0550-88463

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa