Transporttillstånd för tunga, breda eller långa fordon - ansökan

På Trafikverkets webbplats finns mer information om vilka bestämmelser som finns när det gäller fordons vikt, bredd och längd. Du kan också läsa om hur du ansöker om dispens.

  • Om transporten går genom flera kommuner så ska du skicka in ansökan direkt till Trafikverket
     
  • Om transporten bara går inom Kristinehamns kommun och på Trafikverkets vägar skickar du blanketten till kommunen på mejl (se nedan) eller per post: Staffan Larsson, Garnisonsvägen 12, 681 54 Kristinehamn

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Sandra Norberg
sandra.norberg@kristinehamn.se
0550-881 06

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se