Förskola och fritidshem - Vad kostar platsen?

Här kan du beräkna den preliminära avgiften för förskole- och fritidshemsplats i Kristinehamns kommun. Observera att avgiftsberäkningen är preliminär och att den t.ex. kan påverkas av platsinnehavare i skilda hushåll med olika inkomst och omsorgsbehov. 

 

Avgiftens storlek påverkas av din aktuella sysselsättning, ditt hushålls sammanlagda inkomst, antal barn och deras ålder. Att det finns ett aktuellt schema för barnens vistelsetider är väldigt viktigt för verksamhetens planering men påverkar inte kostnaden för platsen. 

 

Om du vill ansöka om plats eller ändra uppgifter för en befintlig plats, t.ex. barnets schema, din sysselsättning eller inkomst, kan du göra det genom våra andra digitala barnomsorgstjänster
Du hittar kontaktuppgifter till vår barnomsorgsadmnistration och kan läsa mer om den barnomsorg vi erbjuder här.  

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa