God man eller förvaltare - ansökan till tingsrätten

Ansökan om god man eller förvaltare får göras av den enskilde själv, av dennes make eller sambo samt av nära anhöriga (föräldrar, syskon och barn). Ansökan skickas till tingsrätten.