Sortering av rivnings- och ombyggnadsavfall, bilaga 1

Här kan du fylla i hur du har sorterat ditt rivnings- och ombyggnadsavfall.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämnden dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Byggavdelningen
stadsbyggnad@kristinehamn.se
0550-880 60, servicetelefon

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se