Identifiering av miljö- och hälsoskadliga m.fl. beståndsdelar i rivnings- och om byggnadsavfall

Här kan du fylla i vad du ska sortera, även antalet och vem och hur materialet ska omhändertas.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Byggavdelningen
stadsbyggnad@kristinehamn.se
0550-880 60

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se