Föreningsdrivna anläggningar - bidragsansökan

Föreningar som driver egna eller kommunala anläggningar för ungdomsverksamhet eller anläggningar som främjar allmänheten kan söka driftbidrag. Bidraget kan sökas, och beviljas, för att täcka de driftskostnader som föreningen har. Vid bedömningen tar vi hänsyn till anläggningens storlek, standard, skötsel och nyttjande. Bidragets storlek bestäms av tekniska nämnden.

 

Ansökan görs via Interbook GO en gång per år, senast 28 februari.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Henrik Arneng
0550-88117