Dödsboanmälan - ansökan och kontaktförfrågan

Den som företräder dödsboet/den som har kännedom om dödsboet kan få prövat om socialförvaltningen kan göra en dödsboanmälan.

 

I denna e-tjänst kan du skicka in en kontaktförfrågan som innebär att du som dödsbodelägare/anhörig kan få prövat om kommunen kan göra dödsboanmälan istället för en bouppteckning. En dödsbohandläggare undersöker sedan, med hjälp av handlingar som den anhörige inkommit med, om förutsättningar finns för att göra en dödsboanmälan. 

 

Dödsboanmälan kan endast upprättas om det bara finns medel som täcker kostnader i samband med dödsfallet. Finns det en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt måste bouppteckning upprättas.

 

Detta krävs för att socialförvaltningen ska kunna göra en dödsboanmälan:

  • Att det inte finns några tillgångar kvar i dödsboet efter det att hela eller delar av begravningen är betald
  • Att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt
  • Att den avlidne var folkbokförd och bodde i Kristinehamns kommun
  • Att ärendet inte är alltför komplicerat (t.ex. genom testamente eller oklarheter kring tillgångarna i boet)

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för stöd, vård och omsorg via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Avliden är folkbokförd i Kristinehamns kommun

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa