Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Välj kategori 
     
     

  Barnomsorg och utbildning (43)

  Visa alla

  Bygga, bo och miljö (33)

  Visa alla

  Kommun och politik (18)

  Visa alla

  Kultur och fritid (21)

  Visa alla

  Näringsliv och arbete (24)

  • Cistern - anmälan

   Vid all förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall gäller att risken för spill och läckage ska minimeras.

   Vid all förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall gäller att risken för spill och läckage ska minimeras.

   Till tjänstenchevron_right
  • Erbjuda prao - intresseanmälan

   computerperson

   Här kan du anmäla intresse för att ta emot prao-elever.

   Här kan du anmäla intresse för att ta emot prao-elever.

   Till tjänstenchevron_right
  • Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse - redovisning

   computerperson

   Komplettera din ansökan om serveringstillstånd med en finansieringsplan här.

   Komplettera din ansökan om serveringstillstånd med en finansieringsplan här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Försäljning av e-cigaretter - egenkontroll och redovisning

   Här gör du egenkontroll vid försäljning av  e-cigaretter.

   Här gör du egenkontroll vid försäljning av  e-cigaretter.

   Till tjänstenchevron_right
  • Försäljning av folköl och e-cigaretter - anmälan

   computerperson

   Här anmäler du försäljning av folköl eller e-cig.

   Här anmäler du försäljning av folköl eller e-cig.

   Till tjänstenchevron_right
  • Hälsoskyddsverksamhet - anmälan

   computerperson

   Verksamheter inom området hygienisk behandling och bassängbad. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga.

   Verksamheter inom området hygienisk behandling och bassängbad. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga.

   Till tjänstenchevron_right
  • Jordbruksverksamhet - anmälan

   Anmäl ditt jordbruksföretag här. Din anmälan ska vara inlämnad minst sex veckor innan verksamheten startar.

   Anmäl ditt jordbruksföretag här. Din anmälan ska vara inlämnad minst sex veckor innan verksamheten startar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kemisk bekämpning - anmälan

   Anmälan av användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad fyra veckor innan planerad spridning.

   Anmälan av användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad fyra veckor innan planerad spridning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kemisk bekämpning - ansökan

   Din ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad i god tid före planerad spridning

   Din ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad i god tid före planerad spridning

   Till tjänstenchevron_right
  • Köldmedier - anmälan om nyinstallation eller ändring

   computerperson

   Anmäl nyinstallation eller ändring av köldmedieaggregat.

   Anmäl nyinstallation eller ändring av köldmedieaggregat.

   Till tjänstenchevron_right
  • Köldmedier - årsrapport och skrotningsintyg

   computerperson

   Med hjälp av denna tjänst kan du skicka in årsrapport eller intyg om skrotning för din köldmedieanläggning.

   Med hjälp av denna tjänst kan du skicka in årsrapport eller intyg om skrotning för din köldmedieanläggning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Livsmedelsanläggning, registrering - anmälan

   computerperson

   Ny ägare eller lokal innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt. Anmäl och registrera ditt livsmedelsföretag här.

   Ny ägare eller lokal innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt. Anmäl och registrera ditt livsmedelsföretag här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Massor för anläggningsändamål - anmälan

   Anmäl användning av massor eller avfall för anläggningsändamål.

   Anmäl användning av massor eller avfall för anläggningsändamål.

   Till tjänstenchevron_right
  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan

   computerperson

   Miljöfarlig verksamhet är verksamheter som på något sätt leder till risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara exempelvis genom utsläpp till mark, vatten eller luft eller genom användning av mark eller byggnader.

   Miljöfarlig verksamhet är verksamheter som på något sätt leder till risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara exempelvis genom utsläpp till mark, vatten eller luft eller genom användning av mark eller byggnader.

   Till tjänstenchevron_right
  • Nyinstallation av fettavskiljare - anmälan

   Här kan du anmäla nyinstallation av fettavskiljare. 

   Här kan du anmäla nyinstallation av fettavskiljare. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Serveringsansvariga personer - anmälan

   computerperson

   Här kan du anmäla vilka personer som ska vara serveringsansvariga på ditt serveringsställe. 

   Här kan du anmäla vilka personer som ska vara serveringsansvariga på ditt serveringsställe. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Serveringstillstånd - ansökan

   computerperson

   Här söker du tillstånd för alkoholservering. Ansökan kan gälla ett tillfälligt eller stadigvarande tillstånd.

   Här söker du tillstånd för alkoholservering. Ansökan kan gälla ett tillfälligt eller stadigvarande tillstånd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skol- och förskoleverksamhet - anmälan

   computerperson

   När du anmäler att du vill starta en skola eller förskola - tänk på att ändrat användningssätt av lokal eller ombyggnation kan kräva bygglov alternativt bygganmälan.

   När du anmäler att du vill starta en skola eller förskola - tänk på att ändrat användningssätt av lokal eller ombyggnation kan kräva bygglov alternativt bygganmälan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Spridning av gödsel, dispens - ansökan

   Ansökan om dispens för spridning av gödsel.

   Ansökan om dispens för spridning av gödsel.

   Till tjänstenchevron_right
  • Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

   Din anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark ska vara inlämnad i god tid före planerad verksamhet.

   Din anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark ska vara inlämnad i god tid före planerad verksamhet.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Stöd och omsorg (33)

  Visa alla

  Trafik och samhällsplanering (9)

  Visa alla