Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Välj kategori 
     
     

  Barnomsorg och utbildning (39)

  Bygga, bo och leva (48)

  • Abonnemang, VA/Renhållning - översikt

   Här kan du som är VA- och renhållningsabonnent hos Kristinehamns kommun logga in med ditt BankID och få en sammanställning av de abonnemang vi tillhandahåller dig.

   Här kan du som är VA- och renhållningsabonnent hos Kristinehamns kommun logga in med ditt BankID och få en sammanställning av de abonnemang vi tillhandahåller dig.

  • Adress - beställning

   Här kan du beställa en adress.

   Här kan du beställa en adress.

  • Ajourhållning av lägenhetsregistret - Flerbostadshus ink. specialbostäder

   Huset anses färdigställt när lägenheterna är klara att tas i bruk. Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas av kommunen.

   Huset anses färdigställt när lägenheterna är klara att tas i bruk. Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas av kommunen.

  • Annan toalett än vattentoalett/kompostering av latrin - Anmälan

   Ansökan om annan toalett än vattentoalett och latrinkompostering

   Ansökan om annan toalett än vattentoalett och latrinkompostering

  • Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - anmälan

   Med den här tjänsten kan du skicka in en beställning för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet.

   Med den här tjänsten kan du skicka in en beställning för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet.

  • Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

   Ansök om bygglov, bygganmälan och förhandsbesked

   Ansök om bygglov, bygganmälan och förhandsbesked

  • Bygglovsarkivet - beställ ritning

   Här kan du beställa ritningar från bygglovsarkivet.

   Här kan du beställa ritningar från bygglovsarkivet.

  • Dricksvattenanläggning - anmälan

   Verksamheten får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

   Verksamheten får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

  • Egen behandling av slam - ansökan

   Tillstånd ges om ansökan avser enskild slamavskiljare till jordbruksfastighet eller fastighet som saknar framkomlig väg för slamtömningsfordon. 

   Tillstånd ges om ansökan avser enskild slamavskiljare till jordbruksfastighet eller fastighet som saknar framkomlig väg för slamtömningsfordon. 

  • Eldstad, installation - ansökan

   Om du vill installera eller väsentligt ändra eldstäder och/eller rökkanal/skorsten behöver du göra en anmälan till byggavdelningen.

   Om du vill installera eller väsentligt ändra eldstäder och/eller rökkanal/skorsten behöver du göra en anmälan till byggavdelningen.

  • Enskilt avlopp - ansökan

   Det krävs en anmälan eller ett tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden om du ska anlägga ett avlopp. Här ansöker du om tillståndet.

   Det krävs en anmälan eller ett tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden om du ska anlägga ett avlopp. Här ansöker du om tillståndet.

  • Fakturahistorik, VA/Renhållning

   Här kan du som är en VA- och renhållningsabonnent få en översikt över din fakturahistorik.

   Här kan du som är en VA- och renhållningsabonnent få en översikt över din fakturahistorik.

  • Flyttanmälan

   Om du precis har köpt ett nytt hus så ska förra ägaren göra en flyttanmälan, vilket gör att VA- och renhållningsabonnemanget flyttas över till den nya ägaren.

   Om du precis har köpt ett nytt hus så ska förra ägaren göra en flyttanmälan, vilket gör att VA- och renhållningsabonnemanget flyttas över till den nya ägaren.

  • Friköp av tomträtt - intresseanmälan

   Här kan du lämna in en intresseanmälan för att köpa loss tomträtt.

   Här kan du lämna in en intresseanmälan för att köpa loss tomträtt.

  • Förhandsbesked till bygglov

   Sök ett förhandsbesked när du vill pröva om till exempel en obebyggd tomt utanför detaljplan är lämplig att bygga på.

   Sök ett förhandsbesked när du vill pröva om till exempel en obebyggd tomt utanför detaljplan är lämplig att bygga på.

  • Förlängt hämtningsintervall för restavfall- ansökan

   Ansökan förlängt hämtningsintervall för restavfall.

   Ansökan förlängt hämtningsintervall för restavfall.

  • Grannyttrande

   Här kan du som granne lämna synpunkter i ett pågående bygglovsärende.

   Här kan du som granne lämna synpunkter i ett pågående bygglovsärende.

  • Hemkompost/minimihämtning av avfall - ansökan

   Organiskt matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Matavfall får då inte läggas bland de brännbara soporna. Matavfall ska komposteras under hela året.

   Organiskt matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Matavfall får då inte läggas bland de brännbara soporna. Matavfall ska komposteras under hela året.

  • Identifiering av miljö- och hälsoskadliga m.fl. beståndsdelar i rivnings- och om byggnadsavfall

   Identifiering av miljö- och hälsoskadliga m.fl. beståndsdelar i rivnings- och om byggnadsavfall, bilaga 2

   Identifiering av miljö- och hälsoskadliga m.fl. beståndsdelar i rivnings- och om byggnadsavfall, bilaga 2

  • Karaktärisering av avfall till deponi

   Huvuddokument för grundläggande karaktärisering för avfall till deponi.

   Huvuddokument för grundläggande karaktärisering för avfall till deponi.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Karaktärisering av schaktmassor samt rena fraktioner från rivningsarbeten

   Innan massorna kan avlämnas ska den som ger upphov till massorna göra den första karaktäriseringen.

   Innan massorna kan avlämnas ska den som ger upphov till massorna göra den första karaktäriseringen.

  • Kartor - beställning

   Med denna tjänst kan du bland annat beställa VA-karta, baskarta eller nybyggnadskarta.

   Med denna tjänst kan du bland annat beställa VA-karta, baskarta eller nybyggnadskarta.

  • Kompensation för pump och pumpbrunn - ansökan

   I denna tjänst kan fastighetsägare ansöka om kompensation för pump och pumpbrunn

   I denna tjänst kan fastighetsägare ansöka om kompensation för pump och pumpbrunn

  • Kontaktuppgifter och inställningar för notifieringar, VA/Renhållning

   Här kan du se och ändra dina kontaktuppgifter samt inställningar för notifieringar som gäller för dig som VA- och renhållningsabonnent hos Kristinehamns kommun.

   Här kan du se och ändra dina kontaktuppgifter samt inställningar för notifieringar som gäller för dig som VA- och renhållningsabonnent hos Kristinehamns kommun.

  • Kontrollplan

   För enklare projekt ska du lämna in förslag till kontrollplan redan i samband med bygglovsansökan.

   För enklare projekt ska du lämna in förslag till kontrollplan redan i samband med bygglovsansökan.

  • Markanvisning Djurgårdsplatån - intresseanmälan

   Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att in intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde vid Djurgårdsvägen i området Djurgårdsplatån, Kristinehamn.

   Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att in intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde vid Djurgårdsvägen i området Djurgårdsplatån, Kristinehamn.

  • Markanvisning Sunneberg 1:40 - intresseanmälan

   Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att in intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde vid Stampbrogatan i området Sunneberg, Kristinehamn.

   Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att in intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde vid Stampbrogatan i området Sunneberg, Kristinehamn.

  • Markanvisning Sunneberg 1:40 - lämna anbud

   Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att lämna anbud och intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde vid Stampbrogatan i området Sunneberg, Kristinehamn.

   Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att lämna anbud och intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde vid Stampbrogatan i området Sunneberg, Kristinehamn.

  • Markanvisning Tomten - intresseanmälan

   Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att in intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde vid Trollstigen/Valhallavägen i området Sanna, Kristinehamn.

   Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att in intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde vid Trollstigen/Valhallavägen i området Sanna, Kristinehamn.

  • Miljö- och hälsoskydd - Ta kontakt

   Ta kontakt med Miljö- och hälsoskyddsavdelningen för rådgivning.

   Ta kontakt med Miljö- och hälsoskyddsavdelningen för rådgivning.

  • Nybyggnadskarta - beställning

   En nybyggnadskarta är ett underlag för den situationsplan som du ska skicka med din ansökan om bygglov.

   En nybyggnadskarta är ett underlag för den situationsplan som du ska skicka med din ansökan om bygglov.

  • Nyckel till vatten- och slamkiosk - ansökan

   Här kan du ansöka om nyckel till Kristinehamns kommun vatten- och slamkiosk.

   Här kan du ansöka om nyckel till Kristinehamns kommun vatten- och slamkiosk.

  • Räkna på kostnad - renhållning

   Med denna tjänst kan du räkna ut kostnaden för ditt renhållningsabonnemang. Du kan testa olika alternativ och hur kostnaden skiljer sig. Till exempel genom att dela abonnemang med granne eller sortera matavfallet. 

   Med denna tjänst kan du räkna ut kostnaden för ditt renhållningsabonnemang. Du kan testa olika alternativ och hur kostnaden skiljer sig. Till exempel genom att dela abonnemang med granne eller sortera matavfallet. 

  • Saneringsintyg för avlämnad cistern

   Saneringsintyg ska alltid lämnas när cistern lämnas till återvinningscentralen.

   Saneringsintyg ska alltid lämnas när cistern lämnas till återvinningscentralen.

  • Schaktmassor - mottagningsdokumet Strandmossen

   Mottagningsdokument för schaktmassor till Strandmossen.

   Mottagningsdokument för schaktmassor till Strandmossen.

  • Skylt och ljusanordning, lov - ansökan

   Att sätta upp, flytta och väsentligt ändra skyltar och strålkastare kräver skyltlov/bygglov inom detaljplanelagt område. 

   Att sätta upp, flytta och väsentligt ändra skyltar och strålkastare kräver skyltlov/bygglov inom detaljplanelagt område. 

  • Sortera mera

   Var med och tävla om en goodiebag med både Omtänksamma Kristinehamn presentkort, ett års fritt inträde till Konstmuseet och Kristinehamns historiska och lite annat smått och gott. Vi vill veta dina tre bästa tips för att enkelt sortera matavfall. Skicka in dina tips och var med i utlottningen!

   Var med och tävla om en goodiebag med både Omtänksamma Kristinehamn presentkort, ett års fritt inträde till Konstmuseet och Kristinehamns historiska och lite annat smått och gott. Vi vill veta dina tre bästa tips för att enkelt sortera matavfall. Skicka in dina tips och var med i utlottningen!

  • Sortering av rivnings- och ombyggnadsavfall, bilaga 1

   Sortering av rivnings- och ombyggnadsavfall, bilaga ett.

   Sortering av rivnings- och ombyggnadsavfall, bilaga ett.

  • Strandskyddsdispens - ansökan

   Här kan du ansöka om strandskyddsdispens. 

   Här kan du ansöka om strandskyddsdispens. 

  • Tomtkö - intresseanmälan

   Med hjälp av denna tjänst kan du ställa dig i tomtkö för utvalda områden.

   Med hjälp av denna tjänst kan du ställa dig i tomtkö för utvalda områden.

  • Uppehåll i sophämtning - ansökan

   Om ditt permanentboende ska stå oanvänt fyra månader eller mer kan du söka uppehåll i soptömningen.

   Om ditt permanentboende ska stå oanvänt fyra månader eller mer kan du söka uppehåll i soptömningen.

  • Vattenförbrukning, VA

   Här kan du som är VA-abonnent hos Kristinehamns kommun se hur mycket vatten du förbrukar per år och månad.

   Här kan du som är VA-abonnent hos Kristinehamns kommun se hur mycket vatten du förbrukar per år och månad.

  • Vattenmätare, VA - abonnemangshistorik

   Här kan du se vad som hänt på ditt abonnemang för vattenmätare.

   Här kan du se vad som hänt på ditt abonnemang för vattenmätare.

  • Värmepump - anmälan om installation

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

  Kommun och politik (21)

  Kultur och fritid (21)

  Näringsliv och arbete (30)

  • Arbeten inom vattenskyddsområden - ansökan

   Ansökan för arbeten inom vattenskyddsområde i Kristinehamns kommun. 

   Ansökan för arbeten inom vattenskyddsområde i Kristinehamns kommun. 

  • Cistern - anmälan

   Vid all förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall gäller att risken för spill och läckage ska minimeras.

   Vid all förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall gäller att risken för spill och läckage ska minimeras.

  • Erbjuda prao - intresseanmälan

   Här kan du anmäla intresse för att ta emot prao-elever.

   Här kan du anmäla intresse för att ta emot prao-elever.

  • Farligt avfall - transportdokument

   Rapportering till avfallsregistret. 

   Rapportering till avfallsregistret. 

  • Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse - redovisning

   Komplettera din ansökan om serveringstillstånd med en finansieringsplan här.

   Komplettera din ansökan om serveringstillstånd med en finansieringsplan här.

  • Försäljning av e-cigaretter - egenkontroll och redovisning

   Här gör du egenkontroll vid försäljning av  e-cigaretter.

   Här gör du egenkontroll vid försäljning av  e-cigaretter.

  • Försäljning av folköl och e-cigaretter - anmälan

   Här anmäler du försäljning av folköl eller e-cig.

   Här anmäler du försäljning av folköl eller e-cig.

  • Hälsoskyddsverksamhet - anmälan

   Verksamheter inom området hygienisk behandling och bassängbad. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga.

   Verksamheter inom området hygienisk behandling och bassängbad. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga.

  • Jordbruksverksamhet - anmälan

   Anmäl ditt jordbruksföretag här. Din anmälan ska vara inlämnad minst sex veckor innan verksamheten startar.

   Anmäl ditt jordbruksföretag här. Din anmälan ska vara inlämnad minst sex veckor innan verksamheten startar.

  • Kemisk bekämpning - anmälan

   Anmälan av användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad fyra veckor innan planerad spridning.

   Anmälan av användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad fyra veckor innan planerad spridning.

  • Kemisk bekämpning - ansökan

   Din ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad i god tid före planerad spridning

   Din ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad i god tid före planerad spridning

  • Kranmärka din verksamhet - ansökan

   Ansökan om att kravmärka din verksamhet. 

   Ansökan om att kravmärka din verksamhet. 

  • Kristinehamns Näringslivsråd företagsgala 2021

   Anmälan för företagsgalan

   Anmälan för företagsgalan

  • Köldmedier - anmälan om nyinstallation eller ändring

   Anmäl nyinstallation eller ändring av köldmedieaggregat.

   Anmäl nyinstallation eller ändring av köldmedieaggregat.

  • Köldmedier - årsrapport och skrotningsintyg

   Med hjälp av denna tjänst kan du skicka in årsrapport eller intyg om skrotning för din köldmedieanläggning.

   Med hjälp av denna tjänst kan du skicka in årsrapport eller intyg om skrotning för din köldmedieanläggning.

  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan

   Miljöfarlig verksamhet är verksamheter som på något sätt leder till risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara exempelvis genom utsläpp till mark, vatten eller luft eller genom användning av mark eller byggnader.

   Miljöfarlig verksamhet är verksamheter som på något sätt leder till risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara exempelvis genom utsläpp till mark, vatten eller luft eller genom användning av mark eller byggnader.

  • Ny- och/eller tillbyggnad av djurstall - begäran

   Lämna in uppgifter om en ny- och/eller tillbyggnad av djurstall. 

   Lämna in uppgifter om en ny- och/eller tillbyggnad av djurstall. 

  • Nyinstallation av fettavskiljare - anmälan

   Här kan du anmäla nyinstallation av fettavskiljare. 

   Här kan du anmäla nyinstallation av fettavskiljare. 

  • Serveringsansvariga personer - anmälan

   Här kan du anmäla vilka personer som ska vara serveringsansvariga på ditt serveringsställe. 

   Här kan du anmäla vilka personer som ska vara serveringsansvariga på ditt serveringsställe. 

  • Serveringstillstånd - ansökan

   Här söker du tillstånd för alkoholservering. Ansökan kan gälla ett tillfälligt eller stadigvarande tillstånd.

   Här söker du tillstånd för alkoholservering. Ansökan kan gälla ett tillfälligt eller stadigvarande tillstånd.

  • Skol- och förskoleverksamhet - anmälan

   När du anmäler att du vill starta en skola eller förskola - tänk på att ändrat användningssätt av lokal eller ombyggnation kan kräva bygglov alternativt bygganmälan.

   När du anmäler att du vill starta en skola eller förskola - tänk på att ändrat användningssätt av lokal eller ombyggnation kan kräva bygglov alternativt bygganmälan.

  • Spridning av gödsel, dispens - ansökan

   Ansökan om dispens för spridning av gödsel.

   Ansökan om dispens för spridning av gödsel.

  • Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  • Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

   Din anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark ska vara inlämnad i god tid före planerad verksamhet.

   Din anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark ska vara inlämnad i god tid före planerad verksamhet.

  • Verksamhetsbidrag Närsam - ansökan

   Ansökan om verksamhetsbidrag från Närsam.

   Ansökan om verksamhetsbidrag från Närsam.

  • Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälan

   Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  Stöd och omsorg (49)

  • Barns vårdnad, boende och umgänge - ansökan om avtal

   Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är hos familjerätten ni ansöker om hjälp med att upprätta avtal.

   Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är hos familjerätten ni ansöker om hjälp med att upprätta avtal.

  • Behov av god man eller förvaltare - anmälan

   Här anmäler du som chef eller personal inom vård och omsorg behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden.

   Här anmäler du som chef eller personal inom vård och omsorg behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden.

  • Bidrag till pensionärsföreningar - ansökan

   Årsbidrag kan sökas av de föreningar som bedriver verksamhet av och för pensionärer. Du hittar ansökan här.

   Årsbidrag kan sökas av de föreningar som bedriver verksamhet av och för pensionärer. Du hittar ansökan här.

  • Bidrag till sociala föreningar - ansökan

   Årsbidrag kan sökas av en förening som bedriver verksamhet som riktar sig till personer i en socialt utsatt situation. Du hittar ansökan här.

   Årsbidrag kan sökas av en förening som bedriver verksamhet som riktar sig till personer i en socialt utsatt situation. Du hittar ansökan här.

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Du som på grund av bestående funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad eller ombyggd kan söka bidrag från kommunen för detta. 

   Du som på grund av bestående funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad eller ombyggd kan söka bidrag från kommunen för detta. 

  • Budget- och skuldrådgivning - boka tid för nybesök

   Med hjälp av denna tjänst kan du boka tid för budget- och skuldrådgivning.

   Med hjälp av denna tjänst kan du boka tid för budget- och skuldrådgivning.

  • Dagverksamhet - ansökan

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om dagverksamhet.

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om dagverksamhet.

  • Dödsboanmälan - ansökan och kontaktförfrågan

   I denna e-tjänst kan du skicka in en kontaktförfrågan som innebär att du som dödsbodelägare/anhörig kan få prövat om kommunen kan göra dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

   I denna e-tjänst kan du skicka in en kontaktförfrågan som innebär att du som dödsbodelägare/anhörig kan få prövat om kommunen kan göra dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

  • Ensamkommande barn - god mans redogörelse för arvode

   Här redogör du som god man för ensamkommande barn för vilket arbete du utfört.

   Här redogör du som god man för ensamkommande barn för vilket arbete du utfört.

  • Ensamkommande barn - samtycke till god man

   Här samtycker barnet till dig som god man innan beslut om förordnande.

   Här samtycker barnet till dig som god man innan beslut om förordnande.

  • Ensamkommande barn - åtagande, god man eller förvaltare

   Här lämnar du ditt åtagande att bli god man, enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, för nedanstående omyndig.

   Här lämnar du ditt åtagande att bli god man, enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, för nedanstående omyndig.

  • Ersättning vid personlig assistens sjukfrånvaro - fullmakt

   Här kan du ge fullmakt till person att vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro hos kommunen ansöka om ersättning. 

   Här kan du ge fullmakt till person att vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro hos kommunen ansöka om ersättning. 

  • Fastställa avgift - inkomstförfrågan

   Här kan du uppge inkomstuppgifter, boendekostnad och fördyrade levnadskostnader så att förvaltningen för stöd, vård och omsorg kan fastställa avgift för hemtjänst, korttidsplats, särskilt boende, hemsjukvård och rehab.

   Här kan du uppge inkomstuppgifter, boendekostnad och fördyrade levnadskostnader så att förvaltningen för stöd, vård och omsorg kan fastställa avgift för hemtjänst, korttidsplats, särskilt boende, hemsjukvård och rehab.

  • Färdtjänst - ansökan

   Du hittar mer information om färdtjänst och hur du ansöker på Värmlandstrafiks webb.

   Du hittar mer information om färdtjänst och hur du ansöker på Värmlandstrafiks webb.

  • Försörjningsstöd - nyansökan

   Försörjningsstöd - Nyansökan är en tjänst för dig som inte gjort någon ansökan om försörjningsstöd under de senaste tre månaderna.

   Försörjningsstöd - Nyansökan är en tjänst för dig som inte gjort någon ansökan om försörjningsstöd under de senaste tre månaderna.

  • Förteckning över tillgångar och skulder - god man, förvaltare eller förmyndare

   Här redovisar du som är god man, förvaltare eller förmyndare vilka tillgångar huvudmannen eller barnet har.

   Här redovisar du som är god man, förvaltare eller förmyndare vilka tillgångar huvudmannen eller barnet har.

  • Förvaltarfrihetsbevis - ansökan

   Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg på att en person inte står under förvaltarskap. Intyget begärs hos överförmyndarnämnden i den kommun där den som det avser är folkbokförd.

   Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg på att en person inte står under förvaltarskap. Intyget begärs hos överförmyndarnämnden i den kommun där den som det avser är folkbokförd.

  • God man eller förvaltare - ansökan till tingsrätten

   Här ansöker du om god man eller förvaltare för dig själv eller en nära anhörig. Ansökan skickas till tingsrätten.

   Här ansöker du om god man eller förvaltare för dig själv eller en nära anhörig. Ansökan skickas till tingsrätten.

  • God man eller förvaltare - avsluta uppdrag (entledigande)

   Vill du sluta som god man eller förvaltare så anmäler du det här. 

   Vill du sluta som god man eller förvaltare så anmäler du det här. 

  • God man eller förvaltare - intresseanmälan

   Här lämnar du en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare.

   Här lämnar du en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare.

  • God man eller förvaltare - kontakta mig!

   Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara god man? Då har du hittat rätt!

   Fyll i detta kontaktformulär så kontaktar en handläggare dig och svarar på dina frågor. 

   Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara god man? Då har du hittat rätt!

   Fyll i detta kontaktformulär så kontaktar en handläggare dig och svarar på dina frågor. 

  • Insatser enligt LSS - begäran

   Här begär du insatser enligt LSS för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för.

   Här begär du insatser enligt LSS för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för.

  • Insatser i hemmet enligt SoL - ansökan

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om trygghetslarm och/eller insatser från hemtjänst.

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om trygghetslarm och/eller insatser från hemtjänst.

  • Kontakta lönecentrum - Uppdragstagare

   Här kan uppdragstagare inom Kristinehamns kommun komma i kontakt med lönecentrum.

   Här kan uppdragstagare inom Kristinehamns kommun komma i kontakt med lönecentrum.

  • Körjournal för god man eller förvaltare

   Här lämnar du som god man eller förvaltare uppgifter om resor med egen bil i samband med inlämnande av redogörelse för utfört arbete.

   Här lämnar du som god man eller förvaltare uppgifter om resor med egen bil i samband med inlämnande av redogörelse för utfört arbete.

  • Misstanke om barn som far illa - orosanmälan

   Du som misstänker att ett barn far illa eller kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här.

   Du som misstänker att ett barn far illa eller kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här.

  • Orosanmälan för äldre

   Du som tror att en äldre person kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här. 

   Du som tror att en äldre person kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här. 

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

   Här kan du som har ett rörelsehinder ansöka om ett parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller din bostad. 

   Här kan du som har ett rörelsehinder ansöka om ett parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller din bostad. 

  • Passagens pensionärsservice - beställning av tjänster

   Här gör du beställningar av tjänster från Passagens pensionärsservice.

   Här gör du beställningar av tjänster från Passagens pensionärsservice.

  • Redogörelse för utfört arbete, god man eller förvaltare

   Här redogör du som är god man eller förvaltare för det arbete du utfört i uppdraget under föregående år eller perioden till dess att uppdraget upphörde.

   Här redogör du som är god man eller förvaltare för det arbete du utfört i uppdraget under föregående år eller perioden till dess att uppdraget upphörde.

  • Samarbetssamtal - ansökan

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

  • Seniorlägenhet på Uranus - Intresseanmälan

   Här lämnar du en ny intresseanmälan, eller förnyar din redan befintliga intresseanmälan, för seniorlägenhet på Uranus.

   Här lämnar du en ny intresseanmälan, eller förnyar din redan befintliga intresseanmälan, för seniorlägenhet på Uranus.

  • Situationen i Ukraina - Jag vill hjälpa till!

   Med anledning av situationen i Ukraina är det många som vill hjälpa till. På denna sida kan du anmäla ditt intresse för att hjälpa till på olika sätt. 

   Med anledning av situationen i Ukraina är det många som vill hjälpa till. På denna sida kan du anmäla ditt intresse för att hjälpa till på olika sätt. 

  • Sjuklöneersättning enligt LSS - avtal

   Här hittar du avtal om sjuklöneersättning.

   Här hittar du avtal om sjuklöneersättning.

  • Särskilt boende enligt SoL - ansökan

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om särskilt boende enligt SoL.

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om särskilt boende enligt SoL.

  • Ta ett uppdrag - intresseanmälan

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli ledsagare, avlösare, volontär, kontaktfamilj, kontaktperson, familjehem och språkvän. Din insats räknas!

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli ledsagare, avlösare, volontär, kontaktfamilj, kontaktperson, familjehem och språkvän. Din insats räknas!

  • Tillfälligt utökade insatser enligt LSS - begäran

   Här kan du begära tillfälligt utökade insatser enligt LSS för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för.

   Här kan du begära tillfälligt utökade insatser enligt LSS för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för.

  • Ungdom - kontaktförfrågan

   Är du ungdom mellan 16-25 år och behöver vägledning och stöd i livet?

   Är du ungdom mellan 16-25 år och behöver vägledning och stöd i livet?

  • Utbetalning av ekonomiskt stöd - ansökan

   Här är det möjligt att ansöka om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS.

   Här är det möjligt att ansöka om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS.

  • Uttag från spärrat konto - ansökan

   Här ansöker du som är god man, förvaltare eller förmyndare om överförmyndarnämndens samtycke till uttag från din huvudmans eller barns konto som är försett med så kallad överförmyndarspärr.

   Här ansöker du som är god man, förvaltare eller förmyndare om överförmyndarnämndens samtycke till uttag från din huvudmans eller barns konto som är försett med så kallad överförmyndarspärr.

  • Vikarier funktionsstöd - introduktionsutbildning

   För att arbeta inom vård och omsorg i Kristinehamns kommun behöver man vissa förkunskaper. Genom att genomföra denna utbildning får du en bra grund att stå på inför din kommande anställning hos oss.

   För att arbeta inom vård och omsorg i Kristinehamns kommun behöver man vissa förkunskaper. Genom att genomföra denna utbildning får du en bra grund att stå på inför din kommande anställning hos oss.

  • Vikarier äldreomsorg - introduktionsutbildning

   För att arbeta inom vård och omsorg i Kristinehamns kommun behöver man vissa förkunskaper. Genom att genomföra denna utbildning får du en bra grund att stå på inför din kommande anställning hos oss.

   För att arbeta inom vård och omsorg i Kristinehamns kommun behöver man vissa förkunskaper. Genom att genomföra denna utbildning får du en bra grund att stå på inför din kommande anställning hos oss.

  • Års- och sluträkning, god man eller förvaltare

   Här redovisar du som är god man eller förvaltare din huvudmans ekonomi för föregående år, eller perioden fram till dess att uppdraget upphörde.

   Här redovisar du som är god man eller förvaltare din huvudmans ekonomi för föregående år, eller perioden fram till dess att uppdraget upphörde.

  • Överförmyndarnämnden - yttrande

   Här kan du lämna yttrande till överförmyndarnämndens.

   Här kan du lämna yttrande till överförmyndarnämndens.

  • Överförmyndarnämndens samtycke - Ansökan

   Här kan du ansöka om överförmyndarens samtycke.

   Här kan du ansöka om överförmyndarens samtycke.

  Trafik och miljö (11)