Barnomsorg, anmälan om aktuell sysselsättning

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du som vårdnadshavare till barn på förskola  lämna en anmälan om din aktuella sysselsättning, t.ex. om du går från arbete till studier eller föräldraledighet. 

Observera att barnets samtliga vårdnadshavare självständigt behöver lämna uppgift om om sin aktuella sysselsättning. 

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

 

Frågor om e-tjänsten

Rose-Marie Järn
rose-marie.jarn@kristinehamn.se
0550-88250

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa