Barnomsorg, anmälan om aktuell sysselsättning

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du som vårdnadshavare till barn på förskola/hos dagbarnvårdare lämna en anmälan om din aktuella sysselsättning, t.ex. om du går från arbete till studier eller föräldraledighet. 

Observera att barnets samtliga vårdnadshavare självständigt behöver lämna uppgift om om sin aktuella sysselsättning. 

Frågor om e-tjänsten

Rose-Marie Järn
rose-marie.jarn@kristinehamn.se
0550-88345

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa