Grundskola, ändring av vårdnadshavarens kontaktuppgifter i Procapita

Här kan du ändra dina kontaktuppgifter i elevadministrativa systemet Procapita