Djurhållning i tätort - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Du behöver ha tillstånd för att ha vissa djur inom vissa områden i Kristinehamns kommun. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön.

De områden det gäller är områden som har detaljplan eller någon områdesbestämmelse – vilka det gäller ser du i vår områdeskarta. Detta regleras i kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Bestämmelserna började gälla 2015 och gäller följande djurslag:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (höns, tuppar, ankor, gäss och så vidare)
  • Giftorm

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa