Djurhållning i tätort - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Du behöver ha tillstånd för att ha vissa djur inom vissa områden i Kristinehamns kommun. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön.

De områden det gäller är områden som har detaljplan eller någon områdesbestämmelse – vilka det gäller ser du i vår områdeskarta. Detta regleras i kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Bestämmelserna började gälla 2015 och gäller följande djurslag:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (höns, tuppar, ankor, gäss och så vidare)
  • Giftorm

Avgift för handläggning av ansökan kommer att tas ut enligt fastställd taxa. Avgift för ansökan om djurhållning i tätort är motsvarande två timmars handläggningstid. För nuvarande (2024) är timtaxan 1270 kr.

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa