Utställning i Galleri Vågen - intresseanmälan

Kristinehamns kommun tillhandahåller en utställningslokal i centrala Kristinehamn, Galleri Vågen på Södra Hamngatan 1. Konstnärer och konsthantverkare kan låna galleriet kostnadsfritt för att ställa ut konst under en period av max 31 dagar.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Villkor för att låna utställningslokalen Galleri Vågen

Utställaren ansvarar själv för:

•    hängning och nedplockning av utställningen
•    öppethållande och bemanning, minst 3 dagar/vecka varav minst en vardag och minst en lördag eller söndag
•    transporter till och från utställningen
•    städning och återställande av lokalen efter avslutad utställning.

Kristinehamns kommun ansvarar för marknadsföring av utställningen, genom affischering och webbplatsen http://visitkristinehamn.se 

Kristinehamns kommun och utställaren ansvarar gemensamt för eventuell pressträff inför utställningen.

Utställd konst omfattas inte av Kristinehamns kommuns utställningsförsäkring. Under utställningsperioden ansvarar utställaren för att lokalen är släckt, stängd och låst samt att elektrisk utrustning är avstängd under obemannad tid. Vid utställningens slut ska utställaren städa lokalen och återställa eventuellt flyttade möbler och inventarier.

Senast vid utställningens slut ska utställaren ha överlämnat en förteckning över utställda konstverk till kulturförvaltningen. Förteckningen ska innehålla följande information för varje enskilt verk: titel, teknik, försäljningspris.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Kultursamordnaren
kultur@kristinehamn.se
0550-88259

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa