Nyttoparkeringskort - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som i ditt yrke har ett serviceutrustat fordon och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan få tillstånd för nyttoparkering. Det gäller även dig som transporterar gods i samband med service av olika slag.

Tillståndet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transport av mindre mängd gods. Du får tillstånd för den verksamhet och det fordon som du angivit i din ansökan.

Nyttokort finns i kategori A för hantverkare, näringsidkare och serviceföretag (1600 kr/år) och kategori B för sjuk- och socialvårdande personal (300 kr/år).

Läs fullständiga villkor för nyttokort här:

https://www.kristinehamn.se/trafik-och-samhallsplanering/parkering/nyttokort/

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se
0550-858 65 (telefontid 9.30-11.30)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa