Orosanmälan för vuxen

Orosanmälan avser

  • Pågående missbruk av alkohol, narkotika eller spel om pengar
  • Socialpsykiatri (Personer med begränsningar i vardagen på grund av psykisk ohälsa.)

Om Du är orolig för att någon lever med våld i nära relation och som kan behöva hjälp från socialtjänsten, gör inte en digital orosanmälan. Ring istället till vuxengruppens jourtelefon för vidare information. Vi kan inte följa upp orosanmälningar som handlar om våld i nära relation om vi inte har säkerställt att den enskilde kan ta emot vårt samtal på ett säkert sätt.

 

Viktigt att veta om orosanmälan gällande vuxna personer

Vi har inga möjligheter att återkoppla vad som sker efter en orosanmälan. Den enskilde väljer själv vem eller vilka vi har rätt att kommunicera med, detta sker via samtycke. Vi frågar alltid efter samtycke.

Om din anmälan görs på en helgdag eller en röd dag kommer den inte behandlas förrän nästkommande vardag. 

 

Observera att LVM-anmälan endast kan göras av landsting, myndighetspersoner (som har regelbunden kontakt med personer med missbruksproblematik) eller läkare.
Med andra ord så kan en privatperson (anhörig) inte skicka in en LVM-anmälan.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för arbete, kompetens och välfärd via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Om identifiering görs krävs e-legitimation

Fråga om inloggning

Vill du vara identifierad eller anonym?

 

Klicka på Logga in och starta e-tjänsten om du vill vara identifierad. Klicka på Gå vidare utan inloggning om du vill vara anonym. 

 

OBS! Anonymitet försvårar hanteringen av orosanmälan.

Om du väljer att vara anonym är det svårare för oss att ställa eventuella följdfrågor som kan underlätta hanteringen av orosanmälan.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa