Kartor - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning

Med denna tjänst kan du bland annat beställa VA-karta, baskarta eller nybyggnadskarta.


Geodata återkopplar till dig om beställningen ska debiteras enligt Geodatataxan


Du kan själv hämta tomtkarta och höjdfixar på direkten här: 

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa