Insatser enligt LSS - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning

Med den här tjänsten kan du begära olika LSS-insatser för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för. I tjänsten kan du begära följande insatser:

  • Personlig assistans
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för barn över 12 år
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
  • Bostad med särskild service för vuxna
  • Daglig verksamhet

Om den som begäran avser har två vårdnadshavare ska begäran signeras av båda vårdnadshavarna. Begäran är komplett när båda har signerat.

Om du redan har beviljade insatser enligt LSS och vill begära tillfälligt utökade insatser enligt LSS, det vill säga under en begränsad tidsperiod, kan du begära det här: Tillfälligt utökade insatser enligt LSS - begäran

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för stöd, vård och omsorg via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa