Barnomsorg/skolbarnomsorg, dagtid - schema

Här hittar du schemablankett för ditt barns tid på förskola, dagbarnvårdare eller fritidshem(skolbarnomsorg) - dagtid.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation krävs