Incident vid skolskjuts - rapportering

Rapportera olycka, skadegörelse, bråk eller annan typ av incident på eller i samband med skolskjutsen via denna tjänst.


Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Fråga om inloggning

Om du loggar in med bankID kan vi hämta dina kontaktuppgifter. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifieras om handläggaren behöver mer information från dig.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa