Års- och sluträkning, god man eller förvaltare

Här redovisar du som är god man eller förvaltare din huvudmans ekonomi för föregående år, eller perioden fram till dess att uppdraget upphörde.
Innehåller även instruktioner och redogörelse för utfört arbete.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta överfyndarnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.