Nyckel till vatten- och slamkiosk - ansökan

Här kan du ansöka om nyckel till Kristinehamns kommun vatten- och slamkiosk. Vatten från vattenkiosken räknas som ett tekniskt vatten och inte som dricksvatten.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.