Situationen i Ukraina - Jag vill hjälpa till!

Med anledning av situationen i Ukraina är det många som vill hjälpa till. På denna sida kan du anmäla ditt intresse för att hjälpa till på olika sätt. 

Kommunen följer löpande händelseutvecklingen i Sverige och omvärlden med anledning av situationen i Ukraina. Just nu inventerar och planerar vi inför framtiden, och allt eftersom behovet uppstår kommer vi att kontakta dig som anmält ditt intresse om att hjälpa till. 

Just nu samlar vi in anmälningar från dig som:

  • Kan erbjuda tillfällig logi
  • Vill anmäla intresse för att göra en frivillig insats
  • Vill anmäla ditt intresse som familjehem

Är du fastighetsägare och har bostäder att hyra ut?

Om du är  fastighetsägare och har bostäder för uthyrning till människor som flytt, ska du vända dig till Migrationsverket.

Skänka gåvor

Kristinehamns kommun har ingen egen insamling av saker, kläder, mat eller andra förnödenheter. Det finns flera frivilligorganisationer som tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser. I Kristinehamn finns till exempel Röda Korset Kristinehamn

Du kan även vända dig till exempelvis: 

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa